Author Archives

Can you Spot The A Sunway Geo Avenue Pro?

Namun dengan bantuan dan kecekapan guru pelatih (Cik Khairil)telah berjaya menyelamatkan kaki Ain dan alat permainan tersebut daripada dipotong,...

Can you Spot The A Sunway Geo Avenue Pro?

Namun dengan bantuan dan kecekapan guru pelatih (Cik Khairil)telah berjaya menyelamatkan kaki Ain dan alat permainan tersebut daripada dipotong,...

Skip to toolbar