Working togethertìm bạn học chung lớp IELTS, ở Sài Gòn
Hao2310 asked 1 year ago

tôi cần 1 người học chung lớp IELTS, tập trung kỹ năng speaking cùng thầy giáo người Anh. (tôi đã có lớp sẵn)
Mục tiêu IELTS 6.5 – 7.0. 
tôi có thể hướng dẫn bạn kỹ năng writing và phát triển vốn từ vựng chuyên môn
don’t hesitate to connect to me through my facebook account https://www.facebook.com/aiquoc.huynh.3998

Skip to toolbar